'ADRIANA HENDRIKA'

Welkom op de website van het project De Scheveningsche Bomschuit
‘ADRIANA  HENDRIKA’.

Hier zult U alles kunnen vinden wat van belang is inzake ons en naar wij hopen vooral Uw project. In de loop der tijd zullen de verschillende onderdelen van deze website zich vullen met interessante informatie, wetenswaardigheden, foto’s , afbeeldingen, voortgang en niet te vergeten reacties Uwerzijds.

Wij willen een stuk verloren cultuurhistorische waarde van het Scheveningse leven trachten te reconstrueren. Uiteindelijk is de visserij de grote sociale en economische kurk geweest en eigenlijk nog steeds, waarop Scheveningen dreef en drijft.

De reconstructie van de Bomschuit moet een sieraad worden voor onze gemeenschap en zal zeker een educatieve- en toeristische toegevoegde waarde leveren.

Wij verzoeken U dringend aandacht te besteden aan hetgeen wij U onder het hoofdje  “Steun de Adriana Hendrika” te vertellen hebben, want uitsluitend met de financiële hulp van  zowel particulieren, instellingen, bedrijven, overheid en semi- overheid kunnen wij dit project tot een succesvol einde brengen.